Risk Flash- Editie 1 Jaargang 2016

Partners worden in deze rubriek in de gelegenheid gesteld om zichzelf kort te presenteren.

Graag stellen de volgende partners zich voor :

Sincerus Letselschade 

Een ongeval kan vervelende lichamelijke, emotionele en financiële gevolgen hebben. Als een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval heeft men recht op schadevergoeding.
Slachtoffers beschikken zelf waarschijnlijk niet over voldoende kennis om goed te kunnen beoordelen of de andere partij aansprakelijk is en welke schade er vergoed dient te worden. Men doet er derhalve verstandig aan om een belangenbehartiger te nemen die alle wetten en regels goed kent en in staat is om een rechtvaardige schadevergoeding te realiseren. Sincerus Letselschade helpt letselschadeslachtoffers graag hierbij en werkt ook nog eens geheel kosteloos voor ze! 

Sincerus Letselschade onderscheidt zich van andere letselschadekantoren door hun deskundigheid, hun proactieve aanpak en het feit dat de oprichters van het kantoor ook zelf een ongeval hebben gehad waarbij letselschade is ontstaan. Hierdoor kunnen zij zich goed inleven in de situatie van het letselschadeslachtoffer en kunnen zij hun dienstverlening beter laten aansluiten bij hun behoeften.
Na een eerste telefonische intake wordt de klant zo snel mogelijk thuis bezocht om de eerste schade te inventariseren en de verdere aanpak met ze te bespreken.

Wilt u meer informatie over Sincerus Letselschade en hun werkwijze?
Bel dan 085 – 760 60 13 of kijk op www.sincerusletselschade.nl.


Verzuimsupport

Verzuimsupport biedt werkgevers een totaaloplossing voor het managen van verzuim. Wij ontwikkelen samen met de klant een verzuimaanpak die is afgestemd op het beleid en de structuur en cultuur van de organisatie, met maar één doel: schadelastbeperking door samen met de klant een efficiënt verzuimbeleid te voeren. Over het algemeen kan er 20 tot 50% (direct) op de verzuimkosten worden bespaard. Bovendien valt er nog eens extra te besparen door te kijken naar een alternatieve inzet van het verzuimend personeel.

Voor meer informatie gaat u naar www.verzuimsupport.com

KakesWaal BV

KakesWaal bv is een taxatie- en expertise bureau. 
Gevestigd in Zaandam, maar met een landelijke dekking zijn wij uw relaties graag van dienst op het gebied van opstal- en inventaristaxaties conform artikel 7:960 BW. 

Wij zijn gespecialiseerd in het taxeren van bedrijven in de voedings-, dierenvoedings-, hout- en metaalindustrie. Daarnaast hebben wij een specialist voor het taxeren van monumenten en ‘bijzondere’ objecten. Voor ondernemingen buiten deze branches staan wij uiteraard ook klaar voor een taxatie.

Uw zaken, onze aandacht. KakesWaal.