In de afgelopen 3 maanden hebben ruim 50 Advieskantoren de training tot Gecertificeerd Risk Explorer met goed gevolg doorlopen.

In de training ‘Gecertificeerd Risk Explorer’ wordt dieper in gegaan op de software en met name aan het praktische gebruik ervan aan tafel bij de klant wordt veel aandacht besteed.

Aan de hand van een concrete casus, welke wordt behandeld in de vorm van een rollenspel, gaan de deelnemers in hun rol van adviseur in gesprek met een DGA van een onderneming. Risk Explorer neemt de deelnemers verder mee in de structuur van het programma, de achtergronden van de vraagstelling en de praktische inzetbaarheid van de software bij relaties.

Na afloop van de training zijn de deelnemers bekend met alle ins en outs van het programma en hebben dan de vaardigheid om het bij alle zakelijke relaties op een praktische en vooral efficiënte wijze in te zetten.

Hieronder leest u enkele resultaten uit de enquête die na afloop is gehouden :

Belangrijkste reden voor inzet van Risk Explorer:

1. Profileren als risicoadviseur 60%
2. Vergroten advieskracht 30%
3. Borging zorgplicht 20%
4. Tijdwinst 10%

Voor welke activiteiten gebruikt u Risk Explorer in de dagelijkse praktijk ?

1. Beheer en Acquisitie 80%
2. Acquisitie 12%
3. Beheer 8%

Maar liefst 85% van alle deelnemers geeft aan dat de adviesvaardigheden na de training zijn verbeterd. De training wordt dan ook beoordeel met een gemiddeld eindcijfer 8 !

Risk Explorer zal ook in 2016 verder gaan met het verzorgen van de trainingen. Nieuw in het opleidingenpallet is de Basistraining die zich meer richt op de werking van het programma.