Risk Explorer® ondersteunt HBO onderwijs

Den Bosch, 24 november 2016

Het Hoger Beroeps Onderwijs zoekt naar meer praktijkgerichte invulling van het aspect ‘Risk Management’ binnen o.a. de opleiding Financial Services Management (FSM). De studierichting heeft behoefte aan meer ‘praktijk-awareness’ bij studenten. Dit zou kunnen leiden tot meer en meer bewuste instroom in deze studierichting. Dat is op haar beurt positief voor de verzekeringsindustrie. Risk Explorer® levert op 3 fronten graag haar bijdrage aan het HBO.


‘In 4 stappen naar het beste risicoadvies’

Dit praktijkboek, geschreven door Ewout Strijker, staat sinds dit jaar op de literatuurlijst van meerdere hogescholen. Het is echt een  praktijkboek, dat ‘op een begrijpelijke wijze de theorie naar de praktijk brengt’.

‘Dit spreekt niet alleen risico- en verzekeringsadviseurs aan, maar blijkbaar ook studenten, gezien de positieve terugkoppelingen en reviews op het boek. Ze krijgen meer beleving bij het vakgebied risico- en verzekeringsmanagement. Het gaat meer leven. ‘Het is gewoon leuker dan we dachten’ vertelde een 1e jaarsstudent’, aldus de auteur, die tevens oprichter en CEO van Risk Explorer is.  


Gastcolleges

De komende maanden verzorgt Robin Drenth (CCO bij Risk Explorer) diverse gastcolleges bij hogescholen voor 1e jaarsstudenten. In die fase kunnen studenten ‘nog kiezen’ voor het vakgebied FSM. De gastcolleges kunnen een belangrijke bijdrage aan meer instroom in deze richting, omdat studenten ervaren hoe de praktijk eruit ziet. De theorie zegt niet alles over de carrièrekansen in de praktijk.


Robin: ‘De verzekeringsbranche heeft volgens ons behoefte aan ‘nieuw bloed’. Maar dat is gezien het nog steeds stoffige imago van het vakgebied best lastig. Het gedachtegoed van Risk Explorer® is nu juist het koppelen van de theorie aan de praktijk op een gestructureerde wijze. Vandaar dat we op een ‘interessante manier’ kunnen laten zien hoe dynamisch deze praktijk is. We hebben meer dan voldoende leuke praktijkvoorbeelden’.


Risk Explorer® Software

Op 19 december aanstaande gaan 100 studenten bij de Hogeschool Rotterdam aan de slag met Risk Explorer® als risicoanalysetool. De studenten moeten aan de hand van een specifieke casus een risicoanalyse maken en een advies formuleren. Zo leren ze in een vroeg stadium gestructureerd te ‘denken en handelen’. Studenten zijn gewend aan het werken in een gedigitaliseerde omgeving. Deze nieuwe stijl ‘practicum’ is een pilot. Andere hogescholen willen graag ‘leren’ van deze pilot en volgen de ontwikkelingen met belangstelling.