MKB-adviseurs hebben in toenemende mate te maken met toezichthouders die randvoorwaarden stellen aan het advies dat wordt gegeven aan (bedrijfsmatige) cliënten. In de kern komt het erop neer dat een financieel adviseur (in brede zin): Zijn cliënt in detail dient ‘te kennen’ (inventarisatie bedrijfsprofiel);Dat deze kennis via een risicoanalyse terug dient te komen in uw advies;Dat dit advies dient te worden vastgelegd en reproduceerbaar is; Dit terugkerende proces is niet vrijblijvend (meer). En dat is eigenlijk maar goed ook. Klanten verwachten het ‘enig juiste advies’ van hun adviseur. In de praktijk blijkt dat 60% van de verzekeringsprogramma’s bij MKB-bedrijven ernstige hiaten te vertonen. Soms zelfs zo ernstig, dat een calamiteit waarschijnlijk zou leiden tot het faillissement van het bedrijf. De verantwoordelijkheid voor dit laatste komt meer en meer bij de adviseur te liggen. Er wordt van MKB-adviseurs verwacht dat ze feilloos in staat zijn om het bedrijfsprofiel (en daarmee het risicoprofiel) van een cliënt of prospect in kaart te brengen. In de praktijk blijkt dat hierbij een gestructureerde aanpak ontbreekt. Dat is risicovol. Er mag immers geen enkel relevant risicoaspect over het hoofd worden gezien tijdens de inventarisatiefase. Sommige adviseurs werken met een checklist, anderen doen het ‘uit hun hoofd’. De kans dat (cruciale) aspecten over het hoofd worden gezien is daardoor iedere dag aanwezig. En de zorgplicht voor een integraal, compleet advies ligt bij de adviseur. De ‘aanwezigheid’ van een polis zegt niets over de kwaliteit daarvan. Risk Explorer BV heeft unieke adviessoftware ontwikkeld voor de MKB-adviseur. Hiermee wordt op pragmatische wijze het integrale bedrijfs- en risicoprofiel in kaart gebracht en gedocumenteerd. Op volledig geautomatiseerde wijze wordt een adviesrapport uitgebracht waarmee de adviseur zijn cliënten adviseert over de specifieke risico’s binnen de bedrijfsvoering. Risk Explorer biedt structuur en houvast, neemt de adviseur aan de hand door het inventarisatieproces en ondersteunt zijn/haar de zorgplicht. Resultaat van een periodieke risicoanalyse met behulp van Risk Explorer is dat de adviseur zijn/haar cliënt ‘kent’, hem/haar adviseert over alle relevante risico’s en hij/zij het ‘dossier’ geheel op orde heeft. Dit laatste zorgt er ten slotte ook nog eens voor dat de concurrent buiten de deur wordt gehouden.